Дозвільна документація

Дозвіл на
спецводокористування

Спеціальне водокористування – це забір води з водних об’єктів із
застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води
та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, включаючи забір
води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами
із застосуванням каналів.
Переглянути всі послуги бурової компанії "Артезбур".

Відповідно до постанови ВСУ (від 29.09.2015 у справі № 810/1638/13-а**) – чинне законодавство передбачає обов’язок суб’єктів господарювання отримувати як дозвіл на спеціальне водокористування, так і спеціальний дозвіл на користування ділянкою надр.
При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право видобувати підземні води, а дозвіл на спеціальне водокористування — право їх використовувати.

Водний кодекс України
Стаття 48. Спеціальне водокористування
Не належать до спеціального водокористування:
забір та/або використання води в об’ємі до 5 кубічних метрів на добу, крім тієї, що використовується для виробництва (входить до складу) напоїв та фасованої питної води;
Кодекс України про надра
Стаття 23. Право землевласників і землекористувачів на видобування корисних копалин місцевого значення, торфу, підземних вод (крім мінеральних) та користування надрами для інших цілей {Назва статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом № 867-VIII від 08.12.2015}

Землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, а також підземні води (крім мінеральних) для всіх потреб, крім виробництва фасованої питної води, за умови, що обсяг видобування підземних вод із кожного з водозаборів не перевищує 300 кубічних метрів на добу.

Державним агентством водних ресурсів України.
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо
спеціального водокористування»
Стаття 49 Право на здійснення спеціального водокористування 
Дозвіл на спеціальне водокористування видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
Указ Президента України «Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України» від 13 квітня 2011 року N 453/2011
Держводагентство України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері розвитку водного
господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів.

<30 днів
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів дозвільного характеру щодо
спеціального водокористування»
Видача або надання відмови у видачі дозволу на спеціальне водокористування здійснюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та документів, необхідних для видачі дозволу.

Які документи потрібні для отримання дозволу на спецводокористування?

  • акт обстеження представника державного управління охорони навколишнього природного середовища; 
  • клопотання (бланк); 
  • у разі використання підземних вод – погодження Державної геологічної служби або дочірніх підприємств НАК «Надра України» за переліком, який затверджує Міністерство екології та природних ресурсів України; 
  • у разі використання поверхневих вод – погодження територіального органу басейнового управління водних ресурсів або обласного виробничого управління водного господарства і меліорації; 
  • розрахунок потреби у воді (водоспоживання та водовідведення);
  • ситуаційний план, схема водопостачання та каналізування (в разі наявності) стічних, дощових і талих вод із указаним місцем забору води та скиду стічних вод (завірені підписом та печаткою підприємства);
  • паспорт на свердловину (при наявності свердловини); 
  • погодження СЕС (у разі використання підземних вод як лікувальних); 
  • інформація про водовідведення (завірена копія договору або інші підтверджувальні документи); 
  • витяг із Єдиного державного реєстру.
завжди готові допомогти

Маєте запитання?