04422-777-44

067-52-488-47

Замовити свердловину

Інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування проводяться з метою визначення доцільності проектування, будівництва та експлуатації об'єкта на конкретній ділянці. Проведення інженерно-геологічних вишукувань значно спрощує підбір оптимального проектного рішення та забезпечує надійність майбутнього будівництва об'єкта. Від якості проведених вишукувальних робіт залежить достовірність інформації про геологічному середовищу. Проектування свердловин базується на даних інженерно-геологічних вишукувань і нерозривно з ними пов'язане. Основна мета даних вишукувань - отримання загальної інформації про інженерно-геологічні умови території:
 • склад і властивості ґрунтів;
 • дослідження форми рельєфу і геологічної будови;
 • визначення положення водоносних горизонтів;
 • властивості підземних вод на ділянці майбутнього будівництва;
 • виявлення можливих геологічних процесів;
 • гідрогеологічні та геоморфологічні умови;
 • збір відомостей для проектування і експлуатації об'єкта.
Інженерно-геологічні вишукування для проекту і будівництва свердловин виконуються на основі технічного завдання. В ТЗ повинні бути зазначені властивості об'єкта, на якому етапі проект зараз і бажана ступінь складності вишукувальних робіт. На основі аналізу технічного завдання нашими фахівцями, формується програма майбутніх інженерно-геологічних вишукувань. Вона обов'язково повинна бути затверджена з місцевими органами архітектури і містобудування.
При проектуванні свердловин використовуються державні кадастрові карти геологічної будови землі. У роботі ми використовуємо і власні архівні дані, зібрані за більш ніж 20 років. На їх підставі проводимо розрахунки по використанню матеріалів та проведенню технологічного процесу буріння свердловини. Всі геологічні роботи проводяться в суворій відповідності з нормативною базою.

Процедура інженерно-геологічних вишукувань передбачає такі етапи:

 1. Збір та аналіз матеріалів геологічних вишукувань за попередні роки;
 2. Гідрогеологічні дослідження;
 3. Польове дослідження ґрунтів;
 4. Геофізичні дослідження;
 5. Обстеження ґрунтів основ існуючих будівель;
 6. Лабораторні дослідження ґрунтів і підземних вод;
 7. Камеральна обробка даних;
 8. Буріння інженерно-геологічних свердловин;
 9. Прогнозування можливих змін інженерно-геологічних умов;
 10. Складання технічного звіту та його подальша експертиза.
Ціна досліджень залежить від термінів і пори року, місця розташування і розмірів об'єкту. Вартість і терміни проведення інженерно-геологічних вишукувань обумовлюються в договорі. За результатами формується пакет документів з повним звітом про інженерно-геологічні дослідження. Технічний звіт піддається детальній експертизі.

© 2001-2018 АРТЕЗБУР