інженерні вишукування

Компанія «АРТЕЗБУР» проводить інженерні вишукування для індивідуального житлового будівництва, для проектування житлових, адміністративних, виробничих і складських будівель і споруд, доріг і інженерних комунікацій. Ми маємо всі необхідні ресурси для вирішення завдань будь-якої складності. Професіоналізм і величезний досвід наших фахівців дозволяє нам здійснювати всі роботи з високим рівнем якості і в найкоротші терміни.

Найважливішою складовою будь-якої будівельної діяльності є інженерні вишукування. Вони дозволяють всебічно вивчити територію майбутньої забудови та розробити технічно і економічно обгрунтований проектний документ.

ІНЖЕНЕРНО-геологічні вишукування

IMG_2788

Даний вид будівельних вишукувань проводиться в першу чергу з метою виявлення геологічних процесів, здатних несприятливо вплинути на збудований об'єкт. В ході інженерно-геологічних досліджень визначаються заходи, що виключають негативні процеси (підтоплення, зсуви, обвали, карст, селі тощо), і накопичується інформація, на основі якої виробляються різні розрахунки (визначаються, наприклад, несуча здатність грунту, тип і габарити фундаменту, а також вплив будівельних робіт на довколишні споруди). Слід ще зазначити, що інженерно-геологічні вишукування дозволяють оптимізувати фінансові витрати на будівництво.

Інженерна геологія включає в себе такі етапи, як: буріння свердловин, статичне зондування, штампові випробування, лабораторні дослідження, обробку всіх даних, складання звіту.

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ

DSC_0114

Геодезичні дослідження - це вивчення топографічних умов місцевості, що дозволяє знайти оптимальний ділянку під передбачуване будівництво. Вони також дають можливість точно визначити координати місця розташування майбутньої споруди. Крім того, метою геодезичних досліджень є контроль об'єктів, які розташовані в зоні впливу будівельних заходів.

В інженерно-геодезичні дослідження входить безліч робіт. У ряду основних складає «геодезії»: обробка архівних матеріалів, рекогносцировка території, створення геодезичних мереж, топографічна зйомка, перенесення проекту в натуру, складання тематичних карт, інженерно-топографічних і кадастрових планів, камеральна обробка всіх зібраних даних, написання технічного звіту.

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ

DSC_0007

Ці дослідження допомагають виявити будь-які можливі дії на об'єкт з боку навколишнього його природного середовища. Вони дозволяють оцінити поточний стан навколишнього середовища та спрогнозувати можливі зміни природних умов під впливом антропогенних факторів (будівництво, експлуатація об'єкта та ін.) Така оцінка дає можливість розробити комплекс заходів щодо запобігання або мінімізації несприятливих екологічних наслідків.

Як і будь-які будівельні дослідження, інженерно-екологічні вишукування складаються з цілого комплексу робіт. Вони припускають опрацювання фондових матеріалів, польові дослідження і камеральні роботи, що завершуються складанням звіту.

ІНЖЕНЕРНО-ГЕОФІЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ

Артезбур_Гатное_бурение02

Цілями даного виду інженерних вишукувань є визначення складу грунту і фізико-механічних властивостей гірських порід, виявлення порожнеч в грунті (карст, суфозія, зсуви і т.д.), вивчення геологічних процесів, дослідження гідрогеологічних умов. В рамках цих досліджень також здійснюється геофізичне дослідження свердловин і залізобетонних конструкцій (пошук деформацій, виявлення ослаблених зон).

Для вирішення завдань по виявленню достовірної картини стану ґрунту і підземних вод можуть використовуватися різні методи. Основними методами досліджень, за допомогою яких ведуться інженерно-геофізичні дослідження, є сейсмо і електророзвідка, а також гравіметрична і магнітна розвідка.

ІНЖЕНЕРНО-гідрометеорологічні дослідження

DSC_0032

Це комплекс досліджень, що дозволяють визначити гідрологічні та кліматичні характеристики території, на якій буде вестися будівництво. Дані дослідження дають можливість спрогнозувати вплив гідрологічних і метеорологічних умов на перебіг будівельних робіт і експлуатацію побудованого об'єкта, а також можливі зміни гідрологічного режиму території при будівництві та експлуатації будівлі або споруди.

Гідрометеорологічні дослідження - це цілий комплекс різних робіт. Так, наприклад, фахівці, які проводять інженерно-гідрометеорологічні дослідження, здійснюють збір і обробку матеріалів, що стосуються теми дослідження, проводять рекогносцировку досліджуваного району, ведуть спостереження за гідрологічними і кліматичними процесами. Завершальний етап - написання технічного звіту.