Проектування свердловин

Проектування
свердловин

«АРТЕЗБУР» пропонує повний комплекс послуг зі складання проекту
для буріння свердловин.
Ми надамо професійні консультації,
а також допоможемо в отриманні дозволу на використання надр
землі.
Буріння свердловин Київ

Інженер-проектувальник

Буріння свердловин Київ

>50 проектів розроблено
та успішно виконано

Буріння свердловин Київ

ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСУ РОБІТ ПО РОЗРОБЦІ, УЗГОДЖЕННЮ ПРОЕКТУ ТА ПОДАЛЬШОГО ЙОГО ВИКОНАННЯ ​

Этапи робіт

ваш дзвінок

консультація

Буріння свердловин Київ

надання клієнтом,
первинної документації

Буріння свердловин Київ

підписання
договору

Буріння свердловин Артезбур

проходження державної
експертизи проекту
та кошторису (за необхідності)

Буріння свердловин Артезбур

отримання висновку ДП
«Української геологічної компанії»
про можливість використання підземних вод

Буріння свердловин Артезбур

завдання на проектування
(погодження із замовником)

Буріння свердловин Артезбур

отримання висновку дп
«української гелологічної компанії»
на робочий проект

Буріння свердловин Артезбур

погодження проекту
із замовником

Буріння свердловин Артезбур

передання повного та
завершенного пакету проектної
документації замовнику

Буріння свердловин Артезбур

отримання дозволу на спеціальне
водокористування (за необхідності)

Буріння свердловин Київ

виконання
робіт

Буріння свердловин Артезбур

Отримання дозволу на початок будівництва

З чого складається проект на свердловину?

Розділ І

1. Вступ

 • замовник даного проекту;
 • розрахункова потреба у воді;
 • водоносний горизонт на який буде виконуватись свердловина.

2. Фізико-географічна характеристика

 • розташування ділянки;
 • проектування;
 • клімат;
 • середньорічна кількість опадів;
 • глибина сезонного промерзання ґрунтів.

3. Геолого-гідрогеологічні умови

 • Глибини залягання водоносних горизонтів та їх потужність (характерні для даної місцевості);
 • Характеристики якості води на окремих горизонтах, відповідність показників - ДСанПіН 2.2.4-171- 10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

4. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки робіт

 • Геологічна будова майданчика (характеристика грунтів);
 • Рівень грунтових вод.

5. Зони санітарної охорони

 • ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» та “Положением о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов”, “Постановою про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів” для проектованої свердловини передбачається зона санітарної охорони.
*Згідно із ДБН В.2.5-74-2013 (п. 15.2.1.1), межі ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати на відстані 30,0 м від свердловини.
 • В межах ЗСО здійснюються спеціальні заходи, що виключають можливість надходження забруднення у водозабір і водоносний горизонт в районі водозабору.
 • Заходи по охороні підземних вод від забруднення обов’язкові для виконання згідно постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».
Розділ ІІ

1. Спосіб буріння. Конструкція свердловини

 • Спосіб буріння свердловин залежить від геологічного розрізу, гідрогеологічних характеристик водоносних горизонтів, глибини свердловини і потрібної її продуктивності.
* Способи буріння свердловин для систем водопостачання рекомендується вибирати за таблицею Б.1 (додаток Б) ДБН В.2.5-74:2013
 • Вказуються діаметри труб та проміжки глибини на яких вони обсаджуються (а також діаметр долота під кожен розмір труби).
* Глибина кріплення свердловини обсадними трубами та інтервал установки фільтру можуть коригуватися буровою організацією по фактичному геологічному розрізу та даними каротажу свердловини.

2. Розрахунок зниження рівня води у водозаборі, що проектується

 • Розрахункові формули: (Біндеман Н.Н. «Оцінка експлуатаційних запасів підземних вод»).

3. Обладнання свердловини, що проектується

 • тип насосу;
 • продуктивність насосу;
 • глибина встановлення насосу;
*Глибина попередня і підлягає уточненню буровою організацією за фактичними даними відкачки води
 • водопідйомні труби;
 • потужність насосу;
 • пристрій для вимірювання витрат води.

4. Експлуатація свердловини, що проектується

 • Згідно Водного Кодексу України від 6.06.1995 р. із змінами, Закону України «Про питну воду» від 10.01.2002 р. із змінами від 18.05.2017 р. однією з головних вимог при експлуатації водозабірної свердловини є ведення експлуатаційного журналу, в якому записуються всі дані показників її роботи.
*В процесі експлуатації необхідно здійснювати:
огляд насосної станції для візуальної оцінки санітарно-технічного стану споруд, обладнання, контрольно-вимірювальних приладів та водопровідної мережі; контроль за роботою водопідйомного обладнання; заміну зношених деталей насосу, перебивку сальників, заміну електротехнічної апаратури; перевірку герметизації гирла свердловини; опускання водопідйомних і п’єзометричної труб, при необхідності, на нову відмітку; ревізію обладнання автоматики необхідно проводити один раз на рік, насосів і електродвигунів згідно з інструкцією заводу-виробника; контрольно- вимірювальні прилади перевіряти в спеціалізованих майстернях; хімічний аналіз води необхідно виконувати чотири рази на рік на протязі першого року експлуатації (надалі 1 раз на рік); при періодичній експлуатації свердловини для збереження необхідної якості води в ній, необхідно відкачувати воду через 10-15 днів до повного зникнення в ній мутності та іржі. Результати відкачок слід заносити в експлуатаційний журнал.
При нормальному режимі експлуатації вода буде відповідати нормативними вимогам щодо якості.

5. Насосна станція над свердловиною

 • Розміри, тип та форма виконання насосної станції
*Для забезпечення роботи свердловини передбачається будівництво над нею насосної станції (п.9.1.2.8 ДБН В.2.5-74:2013 Устя свердловини залежно від місцевих умов і устаткування потрібно розташовувати в наземному павільйоні або підземній камері)
 • Герметизація устя свердловини (оголовок)
*Згідно ДБН В.2.5-74:2013 (п.9.1.2.10) Верхня частина експлуатаційної колони труб (устя свердловини) повинна виступати над підлогою насосної станції не менше ніж на 0,5 м.
Розділ ІІІ

1. Організація будівництва водозабору. Загальна частина

 • Цей розділ розробляється згідно з ДБН А.3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», а також наступних нормативних документів:

- ДБН А.3.1-5-2016 «Посібник по розробленню проектів організації будівництва»;

- ДСТУ Б А.3.1-22:2013 «Визначення тривалості будівництва об’єктів»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;

- ДБН В.2.1-10:2018 «Основи та фундаменти споруд»;

- ДБН В.1.2-9-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації»

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»

2. Характеристика умов будівництва

 • Розташування будівельного майданчика;
 • Наявність енергозабезпечення;
 • Наявність площадки для складування матеріалів та стоянки техніки.

3. Об’єкти будівництва

 • буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини;
 • будівництво насосної станції;
 • обладнання свердловини насосним устаткуванням;
 • організація благоустрою першої зони санітарної охорони.

4. Виконання будівельно-монтажних робіт

 • При виконанні будівельно-монтажних робіт необхідно керуватись:

- проектом організації будівництва;

- проектом виконання робіт, який виконується підрядною будівельною організацією;

- будівельними нормами і правилами на виробництво і приймання будівельно-монтажних робіт.

 • Земляні роботи виконуються за кресленням робочого проекту з дотримуванням норм і правил, передбачених ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013;
 • Монтаж збірних конструкцій виконується з дотримуванням потреб глав ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 «Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій» та ДБН А.3.2.2-2- 2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

5. Забезпечення матеріально-технічними ресурсами

 • Основні будівельні машини, механізми і транспортні засоби. 

6. Заходи з охорони праці та пожежної безпеки

 • ДБН А.3.2-2-2009. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»;
 • НАПБ А.01.001-2014. «Правила пожежної безпеки в Україні»;ДНАОП 5.1.30-4.09-86. «Типове положення про порядок допуску до роботи підвищеної небезпеки»;
 • НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техники безопасности при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных мест;
 • ДБН В.2.5-28-2018. «Природне і штучне освітлення»;
 • СНиП 3.05.06-85. Организация, производство и приемка работ. Электротехнические устройства.
 • ПУЕ. Правила улаштування електроустановок.
 • СОУ 40.1-31032472-12:2009 Монтаж кабельних ліній напругою до 10000В з використанням гнучких гофрованих двошарових труб із поліетилену. Інструкція
 • ПБ 10-382-00. «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов»;
 • НПАОП 0.00-1.59-87. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
 • Правила будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України 16.12.93 №127);
 • НПАОП 40.1-1.01-97. «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

7. Природоохоронні заходи

 • Всі будівельно-монтажні роботи передбачено виконати з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища.

8. Охорона праці

 • Закон України «Про охорону праці».

9. Календарний план будівництва

 • Визначаються строки та черговість будівництва основних та допоміжних будівель та споруд, розподіляє капіталовкладення та обсяг будівельно-монтажних робіт, періоди будівництва.

10. Розрахунок класу наслідків

 • Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС);
 • Заява про екологічні наслідки діяльності.
Текстові додатки
 • Д.1. Завдання на проектування водозабору.
 • Д.2. Розрахунок водопостачання та водовідведення по об’єкту.
 • Д.3. Гідрогеологічний висновок ДП «Української геологічної компанії» про можливість використання підземних вод для цілей водопостачання та проектування водозабору.
 • Д.4. Гідрогеологічний висновок ДП «Української геологічної компанії» на робочий проект.
 • Д.4. Державний Акт на право власності на земельну ділянку.
 • Д.5. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 • Д.5. Журнал обліку роботи експлуатаційної свердловини.
 • Д.6. Інструкція про порядок складання звітного балансу використання підземних вод по формі № 7-гр.
 • Д.7. Форма №7-гр (підземні води) «Звітний баланс використання підземних вод за 20...р.».
 • Д.8. Проект розпорядження.
 • Д.9. Кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника.
Графічні додатки
 • Генеральний план
 • Водозабір підземних вод
 • Насосна станція над свердловиною.
 • Загальні дані
 • Технологічне обладнання
 • Архітектурно-будівельна специфікація
 • Опалення та вентиляція
 • Зв'язок та сигналізація.
Проектування свердловин на воду – завдання непросте і краще його довірити її фахівцям. При установці систем водопостачання, требо враховувати такі критерії: 
 • ландшафт 
 • площа 
 • джерела води (дебіт, тиск, забрудненість хімічними або іншими домішками)
 • побажання замовника за якістю води

Ми володіємо величезним досвідом, тому виконуємо проектування і монтаж систем водопостачання самої різної складності – від простих економічних варіантів до програмованих автономних систем з можливістю дистанційного керування. Надаємо повний спектр послуг з отриманням дозвільної документації, ліцензуванням, отриманням паспорта на свердловину та розробкою проекту водозабірного вузла. 

В результаті грамотно спроектованої системи водопостачання вода подається безпосередньо до пункту призначення, будь то великий промисловий центр чи приватний котедж. Це багаторазово збільшує ефективність самої системи, а також позитивно впливає на витрату води.

Правильно спроектована і пробурена свердловина, це гарантія
безперебійного водопостачання

Наша компанія виконує проектування свердловин в Києві та Київський області для:

 • житлових комплексів
 • населених пунктів
 • електростанцій
 • заводів чи фабрик
 • сільськогосподарської промисловості
 • харчової промисловості

Здійснюючи проектування та отримання технічної документації на свердловину в Києві, ми гарантуємо якість і швидкість виконання замовлень.

завжди готові допомогти

Маєте запитання?